Konverzija sadržaja geodetskog projekta iz DXF formata u GML


Javno dostupna aplikacija za konverziju sadržaja geodetskog projekta iz DXF formata u GML u nadležnosti Državne geodetske uprave namijenjena je svim ovlaštenim osobama, koje su ovlaštenje stekli sukladno posebnom Zakonu kojim se uređuje obavljanje geodetske djelatnosti, a podatke o naručenim i izrađenim geodetskim projektima upisuju u Upisnik obavljanja stručnih geodetskih poslova. Aplikacija pojednostavljuje i omogućava ovlaštenim osobama konverziju grafičkog dijela geodetskog projekta odnosno geodetske podloge za zahvat u prostoru iz DXF formata u GML format, a koji je zahtijevani format za direktan unos podataka u informacijski sustav e-Dozvola Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Za konverziju i dobivanje potrebnog sadržaja geodetskog projekta u GML formatu potrebno je prije konverzije pripremiti i provjeriti sadržaj izvornog DXF formata na način da bude u skladu s uputama dostupnim na dolje navedenom linku.

Ukoliko i nakon provjere sadržaja, pripremljenog za konverziju, neće biti moguće isto izvršiti može se prijaviti problem te u privitku dostaviti sadržaj DXF datoteke za potrebe provjere nemogućnosti konverzije.

Konverzija DXF formata u GML

Upišite e-mail adresu:

Upišite OIG broj:

Odaberite DXF datoteku za konverziju

nije odabrana niti jedna datoteka

Prepišite kod s desne slike

Prijava problema nemogućnosti konverzije:

Upišite vašu e-mail adresu:

Upišite ime i prezime:

Upišite OIG broj:

Ukratko opišite problem:

Priložite problematičnu datoteku:

nije odabrana niti jedna datoteka

Prepišite kod s desne slike

CAPTCHA Image